Членам кооперативу варто знати і використовувати. Реалізовуйте свої права та захищайте власність

Відповідно Закону України «Про кооперацію» (далі – Закон) виробничий кооператив це кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку.

До теми: Порушені рейдерами вимоги законодавства, що позбавили членів СВК «Новоселицький» 1000 га землі та 11 млн. гривень

Сільськогосподарський виробничий кооператив – сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку.

Відповідно до Закону одним із основних завдань та мети кооперативу є підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав.

До теми: Нова справа “Бізнес Варти” у боротьбі з рейдерською схемою захоплення майна

Статтею 10 Закону визначено, що членами кооперативу можуть бути громадяни України, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.

(пай – майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки; вступний внесок – грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації).

Згідно законодавства кожен член Кооперативу повинен здійснювати трудову діяльність у кооперативі.

До теми: Рейдернути красиво: як люди Богдана-Сольського агробізнес віджимали

Члени кооперативу є власниками всього майна кооперативу та його прав та тільки вони наділенні усіма законними правомочностями та інструментами щодо управління, володіння, користування та розпорядження своїм майном та майновими правами в Кооперативі.

Тобто, кооператив створюється особами, які вкладають в його створення власне майно, майнові права та кошти, з метою вести спільну трудову діяльність та отримувати від такого використання свого спільного майна та трудової діяльності на цьому майні, прибутку.

Усі рішення в кооперативі приймаються вищим органом управління кооперативу – Загальними Зборами членів кооперативу та вважаються прийнятими  та законними за умови більшості голосів від кількості присутніх на зборах.

Голова кооперативу обирається із членів Кооперативу (вкладників  паю та вступного внеску, які здійснюють свою трудову діяльність в Кооперативі) та є підзвітний і підконтрольний Загальним Зборам Кооперативу.

Статутом кооперативу на голову можуть накладатись обмеження та покладатись обов’язки (наприклад, обмеження по сумах та розмірах угод, які має право підписувати та зобов’язання звітувати перед Загальними Зборами та Ревізійною Комісією, а також керуватись та виконувати їх рішення).

До теми: Захист зерна від рейдерів в період пандемії. Як це було у СВК “Новоселицький”

Жодна особа не має права порушувати право власності членів кооперативу на усю належну їм власність, майно та майнові права в кооперативі, а також право членів кооперативу на здійснення підприємницької та трудової діяльності в кооперативі з метою підвищення свого життєвого рівня та захист своїх майнових інтересів і соціальних прав, як це визначено Законом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *