Правила, за якими має здійснювати господарську діяльність СВК «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ», навіть в умовах рейдерської атаки

Я адвокат у справі з березня 2020 року. Люди ж потерпають від неправомірних дій, нажаль, уже  більше року.

В  цій історії одним з важливого є те, аби члени кооперативу знали свої права та правильно їх застосували. А правоохоронні органи забезпечили захист прав членів Кооперативу та їх власності. Насправді, все значно простіше мало би бути для роботи МВС, аніж в історіях з рейдерством корпоративних прав та майна  ТОВ, або Фермерського господарства. Але, триває це уже рік.

До теми: Членам кооперативу варто знати і використовувати. Реалізовуйте свої права та захищайте власність

Вдамся знову до роз’яснень. Переконався, що таке просвітництво потрібне. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ» знаходиться в селі ВІЛЬШАНСЬКА НОВОСЕЛИЦЯ, Васильківського району, Київської області (далі Кооператив)

Кооператив здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту Кооперативу (далі  – Статут).

 • Згідно п. 6.1 Статуту Кооперативу діяльність Кооперативу спрямована на вирощування сільськогосподарської продукції, її продаж з метою отримання прибутку та його розподіл між членами кооперативу.
 • Членство в Кооперативі передбачає вступну Заяву, внесення майнового та вступного паю (внеску), а також обов’язкову трудову діяльність в Кооперативі (відповідно до п.8.1 ат 8.2 Статуту.
 • Членство в Кооперативі припиняється зокрема із добровільним припиненням трудової діяльності в Кооперативі (ст.9 Статуту).
 • Відповідно до п. 14.1 Члени Кооперативу мають право на отримання доходу, який підлягає розподілу між членами Кооперативу, мають паво управляти Кооперативом шляхом проведення Загальних Зборів членів та прийняття відповідних рішень та мають право обирати та бути обраними до керівництва Кооперативу.
 • Відповідно до положень Статті 10 Статуту, майнові права кооперативу формуються за рахунок пайових внесків членів Кооперативу, земельних ділянок членів кооперативу та земель, що набуваються в оренду Кооперативом.
 • Фінансові ресурси (майно) Кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції, пайових внесків членів кооперативу, кредитів тощо (згідно ст.10 Статуту).
 • Відповідно до п. 15.1 Статуту Кооперативу вищим органом управління кооперативу є загальні членів кооперативу.

Члени кооперативу несуть відповідальність за прийняття рішення щодо діяльності Кооперативу та відповідно розпорядження майном і активами кооперативу та призначення керівних органів правління Кооперативу.

Загальні збори членів Кооперативу мають виключні повноваження, які визначені Статутом Кооперативу і не можуть порушуватись жодним членом кооперативу чи службовою особою Кооперативу.

 • Так, відповідно до п.п.15.3.2. Статуту виключною компетенцією загальних зборів членів Кооперативу є призначення членів Правління Кооперативу та обрання Ревізійної комісії Кооперативу.
 • Згідно із п.п. 15.3.4. Статуту виключно загальні збори визначають порядок та ВИКОРИСТАННЯ фондів Кооперативу, як і спосіб і порядок управління Кооперативом.

Отже, виключною компетенцією загальних зборів членів Кооперативу є укладення угод від імені Кооперативу на суму, що перевищує 20 % пайового фонду Кооперативу. Голова кооперативу, виконавчий директор Кооперативу не мають права укладати угоди які не відповідають даному пункти Статуту без погодження загальних зборів Кооперативу. Голова кооперативу не має право відчужувати майно та активи кооперативу без погодження загальних зборів.

 • Важливою компетенцією загальних борів членів Кооперативу є ухвалення звітів органів управління Кооперативу, річного звіту та балансу Кооперативу (п.п. 15.3.3 Статуту).
 • Дані звіти та баланси готує та надає членам Кооперативу Голова Кооперативу (п.п.17.2.8 Статуту).
 • Загальні збори членів кооперативу можуть передавати повноваження управління Кооперативу Правлінню Кооперативу (п.15.4 Статуту).
 • Відповідно до п.п.17.2.8. Голова Кооперативу виконує зобов’язання які на нього покладають Загальні Збори Кооперативу.

Отже, виходячи з вищевикладеного Голова Кооперативу має узгоджувати свої дії із Загальними зборами членів Кооперативу щодо майна Кооперативу та звітувати перед членами Кооперативу та загальними зборами членів Кооперативу щодо укладення правочинів та угод від імені та в інтересах Кооперативу.

Голова Кооперативу має чіткі повноваження та не може переступати через них зловживаючи свої службовим становищем, тобто діяти без погодження вищого керівного органу Кооперативу та надання згоди на розпорядження майном Кооперативу та проводити витрачання (розтрату) майна, яким є грошові кошти та врожай Кооперативу та які підлягають розподілу між членами Кооперативу.

До теми: Порушені рейдерами вимоги законодавства, що позбавили членів СВК «Новоселицький» 1000 га землі та 11 млн. гривень

За відсутності погодження щодо розпорядження коштами та врожаєм, а також інші дії з майном та майновими правами Кооперативу та його членів, такі слід кваліфікувати, як зловживання повноваженнями, які призвели до втрати (розтрати) майна (грошових коштів, врожаю, майнових прав) Кооперативу. За такі дії настає відповідальність, зокрема кримінальна, що передбачено кримінальним кодексом України.

Окрім того, відповідно до Закону та Статуту Кооперативу, Голова Кооперативу має бути членом Кооперативу, який сплатив вступний внесок та вніс майновий пай і здійснює трудову діяльність в Кооперативі.

ЯКІ Ж РЕАЛІЇ У СПРАВІ СВК «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ»

У справі СВК «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ» виникла ситуація коли особа, яка, згідно Статуту, втратила членство в Кооперативі, була нібито обрана на посаду Голови Кооперативу особами, які також не були членами Кооперативу, відповідно до Протоколу Кооперативу від 2016 року (з додатками).

До вказаного протоколу були внесені дійсні чинні члени Кооперативу, серед яких і чинний, на той час Голова Кооперативу, які нібито були присутні на вказаних Загальних Зборах. Отже, наявні ознаки підроблення офіційного документу юридичної особи (протоколу зборів), який надає права його підроблювачам та іншим особам, що ознаками злочину за ст. 358 КК України (дані події відбулись 10.04.2019 року).

Окрім того, такий документ в подальшому було використано, зокрема для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що має ознаки злочинів, що передбачені ст.ст. 205-1, ч.4, ст.358 КК України.

В подальшому було з’ясовано, що 10.04.2019 року, вказаний протокол «новообраний голова Кооперативу» Войтенко Н.П., разом із заявою про проведення реєстраційних дій подала державному реєстратору Товкайло У.В. в місті Ірпінь (КП «Реєстрація плюс»). Того ж дня за заявою Войтенко Н.П. проведено реєстраційні дії, якими зміненого чинного законного голову Кооперативу на Войтенко Н.П..

Варто зазначити, що на сьогодні є загальновідомим у цій справі те, що Войтенко Н.П. у квітні 2019 року не могла подати документи щодо свого внесення в реєстр як голова Кооперативу, державному реєстратору Товкайло У.В. в м. Ірпінь, так як, ця особа з кінця 2018 року не перебувала на підконтрольній українському уряду території (її там просто не було, що і було встановлено виїзною перевіркою Мінюсту). Більше того, реєстраційна дія була проведена з території Одеської області. Отже, у вказаних діях осіб, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 КК України.

Окрім того, очевидно, що цьому ж реєстратору в Ірпені того ж дня нібито було подано неіснуючу підроблену ухвалу слідчого судді, якою було заборонено здійснювати будь-які дії в державному реєстрі, що стосуються СВК «Новоселицький».

Таким чином, було заблоковано можливість законним членам Кооперативу (Загальним Зборам Кооперативу), відновити правову рівновагу та змістити незаконного керівника від посади, та повернути назад чинного Голову Кооперативу (відповідно до протоколу Загальних Зборів членів Кооперативу від 25.04.2019 року, Войтенко Н.П. усунуто від посади Голови Кооперативу).

Разом із тим, у зв’язку із переоформленням у вищевказаний спосіб голови Кооперативу, велика група осіб (спортсмени, ветерани АТО) здійснили фізичне заволодіння майном членів СВК «Новоселицький», зокрема врожаєм та технікою, під виглядом охорони.

Сама ж, так звана, голова Кооперативу, ігноруючи приписи Закону та Статуту Кооперативу, здійснює одноосібне керівництво Кооперативом та розпорядження коштами та майном Кооперативу без згоди членів Кооперативу, у вигляді Рішення Загальних Зборів членів Кооперативу. Так за твердженням членів Кооперативу, голова Кооперативу, здійснила заволодіння та розтрату коштів членів Кооперативу, шляхом укладення угод на  які Загальні Збори членів Кооперативу згоди їй не надавали (сума розтрати біля 11 млн. грн..). З огляду на таке, в діях голови Кооперативу наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

До теми: Нова спроба рейдерів вивезти майно членів СВК “Новоселицький”. Молодики проти селян. Є травмовані власники майна.

На вимогу надати звіт членам Кооперативу та Загальним Збором Кооперативу, голова Кооперативу не реагує та фактично ігнорує вимоги вищого органу управління Кооперативом.

Зважаючи на таке, Загальними Зборами Кооперативу було обрану Ревізійну Комісію Кооперативу для перевірки діяльності голови Кооперативу за минулий рік. Голова Кооперативу не допустила до роботи Ревізійну Комісію та вчергове проігнорувала рішення керівного органу Кооперативу.

Зважаючи на таку протиправну поведінку голови Кооперативу Загальними Зборами Кооперативу було вирішено звернутись до правоохоронних органів із заявою про злочин, щодо зловживання повноваженнями головою Кооперативу (кримінальне правопорушення передбачене ст. 364-1 КК України) та обрати для оперативного управління Кооперативом виконавчого директора Кооперативу, згідно Статуту.

Слід зазначити, що вказані особи не мають наміру зупинятись в своїх намірах продати врожай Кооперативу, що має бути розподілений між членами Кооперативу, відповідним рішенням Загальних Зборів Кооперативу.

Усі процедурні заходи та процесуальні дії членів Кооперативу та Загальних Зборів Кооперативу кореспондуються та відповідають чинним положенням Закону та Статуту Кооперативу щодо управління Кооперативом та захистом своїх прав на власність в Кооперативі.

Злочин на сьогодні продовжується і його розвиток лежить в прямій залежності від діяльності правоохоронців та компетентних структур Держави.

При цьому право на захист власності членів кооперативу захищені нормою Конституції України але реалізація цього захисту все більше покладається самих власників, які, уже за даних обставин, вправі застосувати норми про цивільний самозахист свої прав, будь-яким допустимим та ефективним способом. Вибір способів захисту тепер, очевидно, лежить на самих власниках.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *