ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ГО «БІЗНЕС-ВАРТА» ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ ЩОДО НЕЗАКОННОГО УТРИМАННЯ АКТИВУ В АРМА

Шановна Ірина Валентинівна!

На сьогодні під контролем АРМА неправомірно перебуває майновий комплекс, який належить на праві власності ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ».  

Проблема, що полягає в неповернені власнику активу, арешт з якого знято ще 5 березня 2020 року (близько чотирьох місяців тому) криється, як ми вбачаємо, у бездіяльності (а можливо й свідомому сприянню системному рейдерству в країні) процесуального керівника у справі № 12017150170000012 від 14.01.2017 та посадових осіб АРМА.

Ваше особисте втручання вкрай необхідне, адже уже чотири місяці  не виконується рішення суду, і власник не може повернути свій актив.

Виконання рішення суду є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України.

Ми постійно чуємо декларування про зроблені зустрічні  кроки до Європейських цінностей, де захищене право власності, де мінімізована  корупція та сприятливі умови для ведення бізнесу.

Саме й тому, на виконання статті 10 Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU Україна долучилась до заходів з імплементації європейської практики щодо  ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.

На сьогодні в основному робота АРМА зводиться до «управління» активами, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України на речові докази в кримінальному провадженні може бути накладено арешт, зокрема для забезпечення збереження таких доказів на час досудового розслідування.

Частиною шостою,  ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню відповідно до абз. 3, п.4, ч.6, ст. 100 КПК України з вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості – для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Отже, підстав для управління арештованим майном всього дві – це або судове рішення у кримінальному процесі (ухвала слідчого судді, або суду), або згода самого власника активів.

Відповідно до ст. 19 Закону про АРМА, АРМА здійснює управління активами, виключно, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Правові та організаційні засади передачі АРМА в управління за договором регулюються статтею 21 Закону про АРМА, згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Частиною 8 ст. 21 Закону про АРМА визначено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, АРМА у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації – повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.

Виходячи з вищевикладеного, у випадку скасування арешту визначеного речового доказу, видалення запису про арешт з відповідного державного реєстру (наприклад, з реєстру речових прав на нерухоме майно) АРМА та визначений ним управитель такого майна, немає повноважень та прав утримувати таке майно у своєму володінні та під своєю юрисдикцією, а отже у визначений Законом про АРМА строк повертає його власнику.

За визначені ТРИ дні АРМА має вжити заходів щодо виключення запису про свої права з відповідного державного реєстру прав, повідомити управителя майна про розірвання договору управління майном та вжити заходів з повернення майна законному власнику.

На сьогодні під контролем АРМА неправомірно перебуває майновий комплекс, який належить на праві власності ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ», контроль над яким, після багаторічної боротьби в судах, повернули законні власники.

Отже, головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017 під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, за фактами незаконних дій щодо зміни учасників ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – ТОВ «НЕСТ»). Кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 206-2; ст. 356 КК України.

Головною метою заволодіння корпоративними правами ТОВ «НЕСТ» через підроблені протоколи загальних зборів та договори купівлі-продажу корпправ ТОВ «НЕСТ» є заволодіння нерухомим майном вказаного товариства, розташованого за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 4.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2017 року у справі №757/63940/17-к в рамках кримінального провадження №12017150170000012 від 14.01.2017 року накладено арешт на майновий комплекс ТОВ «НЕСТ».

Вказаний майновий комплекс передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року у справі № 757/47229/18-к.

5 березня 2020 року суддею Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. винесено ухвалу у справі №757/3628/20-к, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2017 року по справі №757/63940/17-к на об’єкт нерухомого майна (майновий комплекс), що належить на праві власності ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (код 36167721).

Запис про накладення арешту на вказане майно ТОВ «НЕСТ» відповідно до ухвали суду від 5 березня 2020 року було видалено з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (як обтяження відповідно до якого майно було передано до АРМА в управління).

Отже, правових підстав утримувати у себе майно ТОВ «НЕСТ» АРМА на сьогодні немає.

До того ж, слід зазначити, що Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2019 у справі №904/1339/19 залишено в силі рішення Господарського суду Дніпропетровської області, яким задоволено первісний позов засновника ТОВ «НЕСТ»  Ільяшенка О.А. та визнано недійсним договір купівлі-продажу 100 % частки ТОВ «НЕСТ», нібито укладений між Зайцевим В.І. та Ільяшенком О.А.; договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «НЕСТ», укладеного між Зайцевим В.І. та Партнерством з обмеженою відповідальністю ЮК НОБЛ в особі Качкурова Ф., а також визнано недійсним рішення Загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» від 12.01.2017 та 13.01.2017.

Вказані рішення господарських судів залишено без змін Касаційним господарським судом у складі Верховного суду, відповідно до постанови від 16 червня 2020 року у справі №904/1339/19.

Законний власник ТОВ «НЕСТ» повернув собі законні права на належну йому власність, а саме Братський маслопресовий завод та Держава зобов’язана повернути йому належне майно.

Але на сьогодні АРМА та процесуальний керівник у вказаному кримінальному провадженні, прокурор офісу генерального прокурора України, без пояснення причин не здійснюють повернення майна, що має власника, не відповідають на запити власників та їх представників, а отже ставлять під сумнів конституційний принцип захисту права власності в Україні.

Таке положення речей негативно впливає на інвестиційний імідж України та її економічні інтереси, зважаючи на те, що не можливо досягти належного виконання Закону та належного виконання державою в особі посадовців АРМА та ОГПУ.

Зважаючи на вищевикладене, громадська організація «Бізнес-Варта», просить Вас, як Генерального прокурора України,

  • вжити заходів та здійснити повернення утримуваного в АРМА майна, а саме: майнового комплексу Братського маслопресового заводу, розташованого за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 4, його законному власнику ТОВ «Нові енергозберігаючі технології», та реалізувати принципи описані в Конституції України та законодавстві України щодо захисту власності в Україні;
  • звернутись до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з ухвалою Печерського районного суду про скасування арешту від 05.03.2020 року на майновий комплекс належний ТОВ «НЕСТ», який знаходиться за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 4 про повернення вказаного активу з під управління АРМА; 
  • забезпечити вжиття та виконання процесуальних заходів та дій спрямованих на повернення власності законному власнику та забезпечити оперативну реалізацію таких за участі потерпілого, його представника та представника ТОВ «НЕСТ» про що повідомити заздалегідь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *